Reforest'Action

Voorstelling van Reforest’Action

Bosspecialist Reforest'Action is een bedrijf met een B Corp-certificaat dat zich inzet voor het behoud, herstel en de aanleg van bossen over de hele wereld. Hun missie bestaat erin een antwoord te bieden op de twee grote uitdagingen die de toekomst van de mensheid bepalen - de klimaatcrisis en de erosie van de biodiversiteit - en bij te dragen tot het creëren van nieuwe modellen van duurzame samenlevingen. Kom meer te weten over Reforest’Action op www.reforestaction.com

INTEGRATIE VAN LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Bosprojecten betrekken de lokale gemeenschappen en helpen hen te sensibiliseren voor het onderhoud van de geplante bomen en het duurzaam behoud van de bestaande tropische wouden. Ze hebben ook een positieve impact op de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolkingsgroepen dankzij agrobosbouw.

WAT IS AGROBOSBOUW?

Agrobosbouw is een praktijk waarbij bomen en struiken in landbouwpercelen worden geïntegreerd om de bodemkwaliteit te verbeteren, bodemerosie te beperken en zo de oogsten te vergroten en de landbouw duurzamer te maken. Dit systeem helpt ook de geoogste producten te diversifiëren en de sociale, economische en milieuomstandigheden van de landbouwers te verbeteren

De voordelen van de projecten van Reforest’Action

Uitdagingen en voordelen van onze herbebossingsprojecten

Het bos levert ons elke dag gratis heel wat diensten die nodig zijn voor onze individuele en collectieve ontwikkeling en voor het natuurlijk evenwicht. Deze diensten vloeien voort uit de bijzonder complexe en rijke werking van het bosecosysteem.

Deelnemen aan een project om bossen aan te planten, te regenereren of te beschermen, betekent dus voordelen helpen genereren voor de planeet en de hele mensheid, maar ook voor de plaatselijke bevolking.

Milieuvoordelen

Bossen zijn de voornaamste terrestrische koolstofput waarop we invloed kunnen uitoefenen en herbergen 80% van de biodiversiteit op het land. Ze zijn dan ook de beste oplossing om de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aan te gaan.

Sociaal-economische voordelen

Het gaat onder meer om de productie van hout en fruit, de ontwikkeling van werkgelegenheid, de verbetering van de luchtkwaliteit en het welzijn van mensen die in de buurt van bossen wonen of er recreatief naartoe kunnen gaan...

Bossen: 1e terrestrische koolstofput

80% van de biodiversiteit op het land bevindt zich in bossen

Bossen voorzien in de behoeften van 25% van de wereldbevolking

75% van het zoet water dat voor menselijke activiteiten toegankelijk is, wordt door de bosbodem opgevangen

Een geplante boom is gemiddeld:

  • Klimaat: 150 kg CO2 opgeslagen
  • Biodiversiteit: 3 schuilplaatsen voor dieren gecreëerd
  • Gezondheid: 4 maanden zuurstof gegenereerd
  • Werkgelegenheid: 1 uur werk gecreëerd

Het project dat we steunen
HAITI

Agrobosbouw en herbebossing van beschadigde gebieden

We hebben gekozen om Project Haïti te steunen, een agrobosbouw- en herbebossingsproject in beschadigde gebieden.

Haïti is een van de meest ontboste landen ter wereld. In 1920 was 60% van het Haïtiaanse grondgebied bedekt met bossen, vandaag is dat nog maar 2%. Die massale ontbossing is vooral te wijten aan de productie van houtskool, de belangrijkste energiebron voor de bevolking. Ontbossing leidt tot bodemerosie, een lagere productiviteit van de landbouwgrond, meer droogte en meer woestijnvorming. De dramatische doortocht van orkaan Matthew in oktober 2016 heeft bovendien een groot deel van de nog resterende bomen verwoest.
Het is in deze context dat Reforest'Action de krachten bundelt met de Haïtiaanse ngo Agrinotech. Die werd opgericht in 2018, met als doel de lokale gemeenschappen te sensibiliseren en te betrekken bij de implementatie van landbouwpraktijken die meer respect hebben voor het milieu en de bossen. Het herbebossingsproject dat door Reforest'Action gefinancierd wordt, strekt zich uit over acht plattelandsgebieden in de regio Saint-Michel-de-l'Attalaye.

Belangrijkste geplante soorten

De lokale gemeenschappen worden opgeleid in het opzetten van duurzame agrobosbouwsystemen door verschillende boomsoorten te planten op hun percelen waarop groenten (pompoenen, aubergines, paprika's, bonen) en granen (maïs, sorghum) worden verbouwd. Vruchtbomen zoals de mangoboom, avocadoboom, sinaasappelboom, citroenboom, acajouboom of moringaboom stellen de landbouwers in staat fruitgewassen te produceren voor eigen gebruik of om te verkopen op de plaatselijke markten. Er worden ook bossoorten zoals de Spaanse ceder, mahonieboom, kapokboom of eik aangeplant in ontboste gebieden, om de wouden in de regio geleidelijk te herstellen.

Citroenboom
Acajouboom
Spaanse ceder

Het verloop van het project

De bomen worden geplant in de streek van Saint-Michel-de-l'Attalaye, in het noorden van Haïti.

Percelen voor agrobosbouw

De beplantingsfase van ons project startte in juni 2020 op verschillende plaatsen in de regio Saint-Michel-de-l'Attalaye, waaronder Savane Diane, Lacidras, Las Lomas, Marmont, Platana en Bas de Saut.